بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی تآثیر آموزش فنون مبتنی برذهنآگاهی در کاهش اضطراب امتحان انجام گردیده است. این پژوهش پس از اجرای پرسشنامه اضطراب امتحان در بین 120 نفر از دانش آموزان با استفاده از گمارش تصادفی 13 نفر آزمودنی در گروه آزمایشی که در معرض آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی قرار گرفتند و 13 نفر در گروه کنترل، که مورد آزمایش قرار نگرفتند به روش طرح آزمایشی پیش آزمون پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد. برای بررسی میزان اضطراب امتحان از پرسشنامه – اضطراب امتحان ساراسون استفاده شد. برای بررسی فرضیهی پژوهشی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از دادهها، از نظر آماری از روش تحلیل کواریانس استفاده شد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مجتبی انصاری شهیدی؛مهرنوش عابدینزاده؛ ۱۳۹۲، بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8241-Review-the-effectiveness-of-mindfulness-to-test-anxiety-in-high-school-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مجتبی انصاری شهیدی؛مهرنوش عابدینزاده؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل