بررسی اثر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94

چکیده مقاله

این پژوهش به‌منظور بررسی اثر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه‌ی دوم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94 انجام گردید. روش این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود و برای تحلیل نتایج آن از تحلیل کوواریانس استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه تشکیل داده است. از این جمعیت با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای،250 نفر از دانش‌آموزان انتخاب شدند و از بین آن‌ها 24 نفر از افرادی که واجد شرایط اضطراب امتحان و ذهن آگاهی بودند شناسایی شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی (1972) بود؛ که در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون توسط دانش‌آموزان تکمیل شد. دانش‌آموزانی که در گروه آزمایش قرار داشتند به مدت هشت جلسه 45 تا 60 دقیقه‌ای مهارت ذهن آگاهی به شیوه گروهی، آموزش دیدند و مداخله‌ای بر روی گروه کنترل انجام نگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که با آموزش مهارت‌های ذهن آگاهی به دانش‌آموزان، اضطراب در آن‌ها کاهش پیداکرده و درنتیجه باعث بهبود عملکرد آن‌ها می‌شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پریسا حشمتی؛دکتر سیما قدرتی ؛دکترمرضیه سادات رضوی؛ ۱۳۹۴، بررسی اثر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11219-Effect-of-counseling-based-on-mind-awareness-on-anxiety-reduction-in-second-grade-high-school-students-in-Kermanshah-in-the-academic-year-of-1995-94

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پریسا حشمتی؛دکتر سیما قدرتی ؛دکترمرضیه سادات رضوی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل