تحلیل ساختار خلاقیت و موانع توسعۀ خلاق در منطقۀ اشتهارد تهران

چکیده مقاله

توسعۀ خلاق را میتوان به مفهوم پدیدار شدن رشد اقتصادی، افزایش رفاه و وفور حس رضایتمندی مردم دانست. تقویت صنایع دانشبنیان، نشانۀ تلاش منطقۀ خلاق در راستای افزایش رشد اقتصادیست. همانطور که ارجمند داشتن مردم، جو صمیمانه و به دور از تبعیض شهر، اهمیت دادن به محیط زیست، افزایش کیفیت حملونقل و پویایی مراکز تفریحی، نشان از توجه به حس رضایتمندی شهروندان دارد. عواملی چون دغدغۀ ایجاد رقابتپذیری منطقهای، مبارزه با خروج سرمایههای انسانی از کشور و نگرانیهای زیست محیطی، توجه برنامهریزان را به مبحث توسعۀ خلاق معطوف داشته است. با وجودی که استان تهران قابلیت رشد اقتصادی را به یمن وجود چندین شهرک صنعتی و جاذبههای مهاجرتی مختلف شغلی، تحصیلی و تفریحی داراست، از رقابت پذیری بینالمللی برخوردار نبوده و سالیانه شاهد خروج دستههایی از افراد تواناست که خود پرورده است. تحلیل موانع موجود در راه رسیدن استان تهران به رقابت پذیری و حفظ سرمایههای منطقۀ خلاق مشروط به بررسی همزمان مشکلات اجتماعی و صنعتی موجود در منطقه است. میتوان گفت که شرایط حاکم بر صنایع استان، نظیر ارزش صادرات مستقیم و ارزش افزودۀ کارگاههای صنعتی، سطح تکنولوژی و سرمایهگذاری، نسبتاً عامیت دارد. از این رو شهرک صنعتی اشتهارد ، که تعداد زیادی از صنایع مختلف را در خود جای داده و در نزدیکی شهر تهران قرار گرفته، به عنوان نمایندۀ صنعت بررسی شده است. به این ترتیب با هدف دستیابی به خلاقیت در وجه توسعه بخش آن در تهران، با روش تحقیق کیفی و کمی و به کمک پرسشنامه، موانع شناسایی شده، وضعیت منطقه و علت کاستیها تحلیل گشته است. در نتیجۀ تحقیق مشخص شد که بسیاری از زیرساختهای نرم یا اجتماعی مورد نیاز منطقۀ خلاق دچار ضعف و نقصان شدید است. اینها در کنار عوامل زیادی مثل سطح پایین علمی، عقبماندگی ودرآمدهای اندک صنایع، باعث نارضایتی و خروج افراد توانا و مستعد شده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، تحلیل ساختار خلاقیت و موانع توسعۀ خلاق در منطقۀ اشتهارد تهران، پژوهش های نوین در عمران معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/838-Analysis-of-the-structure-of-creativity-and-moral-development-challenges-in-the-region-Eshtehard-Tehran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل