اولویت بندی عوامل موثر در ارتباط میان استراتژی های بازاریابی و ارائه خدمت با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: بانک سپه کرمانشاه)

چکیده مقاله

در این پژوهش به منظور پشتیبانی از انطباق استراتژیک واحدهای خدمات و بازاریابی، از روش تصمیم گیری چند معیاره ) MCDM ) استفاده شده است. با بررسی جامع ادبیات مربوط به آنها و همچنین مصاحبه با کارشناسان و اساتید این حوزه، تعداد 6 مزیت رقابتی مطرح در مبحث استراتژی ارائه خدمت مورد شناسایی قرار گرفته است. به منظور بررسی تطبیق این شاخص ها با توجه به شرایط بومی کشورمان، پرسشنامه اول طراحی و بین کارشناسان مربوطه توزیع و جمع آوری گردید. پس از تجزیه و تحلیل پرسش نامه اوّل هر 6 شاخص مورد تأیید قرار گرفت. بررسی و تعیین میزان اهمیت این شاخص ها منجر به تهیه پرسش نامه دوم گردید، که شامل جداول مقایسات زوجی شاخص ها و استفاده از داده های حاصل از آن به منظور رتبه بندی شاخص ها در روش های AHP ، TOPSIS ، SAW است. با توجه به اینکه محصول مورد نظر در مرحله بلوغ از چرخه حیات قرار دارد لذا با نظر کارشناسان امر استراتژی های بازاریابی مناسب این مرحله تعیین گشت. به منظور تعیین میزان اهمیت این استراتژی ها پرسش نامه سوم طراحی گردید، که شامل جداول مقایسات زوجی استراتژی هاست و استفاده از داده های حاصل از آن به منظور رتبه بندی استراتژی های بازاریابی در روش های AHP ، TOPSIS ، SAW می باشد. از آنجا که نتایج بدست آمده از سه روش فوق در مواردی با یکدیگر متفاوت است، برای تفوق بر این وضعیت از روش های ادغام ) روش میانگین رتبه ها، روش بردا و روش کپ لند( استفاده شد تا رتبه بندی واحدی حاصل شود.  به عنوان استراتژی های » تمرکز بر هزینه « و به طور خاص استراتژی بازاریابی » حفظ مزیت رقابتی « در نهایت استراتژیب ازاریابی مناسب شرکت مورد شناسایی قرار گرفت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.نسیم پرچمی؛2.دکتر احد محمود زاده؛ ۱۳۹۵، اولویت بندی عوامل موثر در ارتباط میان استراتژی های بازاریابی و ارائه خدمت با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: بانک سپه کرمانشاه)، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8595-Prioritization-of-effective-agents-among-Service-and-marketing-strategies-and-showing-the-extent-of-alignment-among-them-by-MCDM-approach.-(case-study:-Bank-Sepah)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.نسیم پرچمی؛2.دکتر احد محمود زاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل