مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های آن در بین معلمان زن مدارس عادی و تیزهوشان

چکیده مقاله

در رویکرد روان شناسی مثبت نگر، مطالعه علمی حمایت اجتماعی ادراک شده حائز اهمیت می باشد و با توجه به نقش سرنوشت ساز معلمان در رشد و توسعه نیروی انسانی کارآمد، آگاه و خلاق، ادراک حمایت اجتماعی از سوی آنان مهم قلمداد می گردد. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های آن بین معلمان زن مدارس عادی و تیزهوشان مقطع متوسطه پرداخته است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی مقایسه ای است و جامعه - آماری آن شامل کلیه معلمان زن مقطع متوسطه نواحی سه گانه شهر کرمانشاه درسال 1395 - 1394 بود که 200 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای و در دسترس انتخاب شدند.) 120 نفر معلمان زن مدارس عادی، 80 نفر معلمان زن مدارس تیزهوشان(. برای گردآوری داده ها از فرم مشخصات دموگرافیک و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران استفاده گردید. داده های دریافتی بر اساس آزمون های تساوی واریانس ها و t مستقل، با استفاده از نرم افزار SPSS-20مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.فریبا مرزبانی؛2.نبی بستان؛ ۱۳۹۵، مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های آن در بین معلمان زن مدارس عادی و تیزهوشان، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9521-Comparison-of-perceived-social-support-and-its-components-among-female-teachers-in-regular-and-gifited-schools

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.فریبا مرزبانی؛2.نبی بستان؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل