بررسی ویژگیهای شخصیتی و صلاحیت حرفه ای در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد

چکیده مقاله

شخصیت، اغلب اوقات به عنوان نیروی سازمان دهنده ی رفتار آدمی در نظر گرفته می شود و از این رو همواره جایگاه برجسته ای در روان شناسی داشته است. واقعیت آن است که، تمام چیزهایی را که تاکنون بدست آورده ایم یا انتظار داریم در آینده بدست آوریم و حتی حالت سلامت عمومی ما می تواند تحت تاثیر شخصیت ما و شخصیت افرادی قرار گیرد که با آنها تعامل داریم این پژوهش، با هدف بررسی رابطهی بین ویژگیهای شخصیتی و صلاحیت حرفه ای در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد صورت گرفته است. برای این منظور، 011 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی و پرسشنامه محقق ساختهی صلاحیت حرفه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگیهای شخصیتی با میزان رعایت اصول صلاحیت حرفهای در بین دانشجویان رابطهی معناداری دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سودابه بنی مهدی؛فریده محمدی؛مرتضی صالحی؛ ۱۳۹۵، بررسی ویژگیهای شخصیتی و صلاحیت حرفه ای در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10506-Studying-personality-and-professional-competence-among-PNU-students-Kord

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سودابه بنی مهدی؛فریده محمدی؛مرتضی صالحی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل