بررسي ارتباط ساختار سازماني (تمرکز، رسمیت و پیچیدگي) و تحلیل رفتگي شغلي در بین کارکنان (مطالعه موردي : شرکت بین المللي دیپون آریانا)

چکیده مقاله

هدف اصلي از تحقیق حاضر بررسي رابطه ی بین ساختار سازماني و تحلیل رفتگي شغلي در بین كاركنان شركت بین المللي ديپون آريانا مي باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف كاربردی و به لحاظ روش،توصیفي از نوع پیمايشي است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مديران، سرپرستان، كارشناسان و كارمندان مي باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران 52 نفر تعیین گرديد كه با روش نمونه گیری تصادفي ساده انتخاب شدند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محسن یمیني صفت؛داود سلماني؛سمیه رزاقي؛ ۱۳۹۴، بررسي ارتباط ساختار سازماني (تمرکز، رسمیت و پیچیدگي) و تحلیل رفتگي شغلي در بین کارکنان (مطالعه موردي : شرکت بین المللي دیپون آریانا)، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10731-Investigating-the-Relationship-between-Organizational-Structure-(Focus,-Recognition-and-Complexity)-and-Job-Burnout-Among-Employees-(Case-Study:-Deepun-International-Ariana-International)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محسن یمیني صفت؛داود سلماني؛سمیه رزاقي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل