رابطه بین گردش شغلی و کیفیت زندگی کاری با خلاقیت سازمانی کارکنان جهادکشاورزی شهرستان داراب

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف، بررسی رابطه بین گردش شغلی و کیفیت زندگی کاری با خلاقیت سازمانی کارکنان جهاد کشاورزیشهرستان داراب انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش گردآوری دادهها از نوع پیمایشی واز نظر روش تحلیل دادهها از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره جهاد کشاورزی است که به علتمعدود بودن کارکنان همه آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها، سه نوع پرسشنامه خلاقیتسازمانی راودسپ ) 7991 (، پرسشنامه گردش شغلی هسین هو و همکاران ) 9009 ( و پرسشنامه کیفیت زندگی کاریوالتون، مورد استفاده قرار گرفت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

کبری دهقان؛سارا قاسمی؛فاطمه شاکر؛ ۱۳۹۴، رابطه بین گردش شغلی و کیفیت زندگی کاری با خلاقیت سازمانی کارکنان جهادکشاورزی شهرستان داراب، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11013-Relationship-between-job-rotation-and-quality-of-work-life-with-organizational-creativity-of-Darab-Agricultural-Jihad

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(کبری دهقان؛سارا قاسمی؛فاطمه شاکر؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل