مقایسه کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی و خدماتی شهرداری یاسوج

چکیده مقاله

ابزارهای بکار رفته شامل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – والتون) 1984 ( و فرسودگی شغلی مسلش و جکسون ) 1981 ( میباشد، برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و تی مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی نیروهای خدماتی و کارکنان ستادی شهرداری یاسوج تفاوت وجود دارد. بین مؤلفههای کیفیت زندگی کاری و ابعاد فرسودگی شغلی نیروهای خدماتی و ستادی شهرداری یاسوج رابطه وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرتضی فروغ فرد؛دکتر آرمین محمودی؛ ۱۳۹۳، مقایسه کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی و خدماتی شهرداری یاسوج، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8169-Compare-the-quality-of-working-life-and-job-burnout-staff-and-municipal-services-Yasouj

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرتضی فروغ فرد؛دکتر آرمین محمودی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل