بررسی نقش فرهنگ سازمانی در استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های سه قوه )مقننه، مجریه، قضائیه( شهر تهران

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين انواع فرهنگ سازماني با فرآیندهای مدیریت دانش در کتابخانه های سه قوه )مقننه، مجریه و قضائيه(مي پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شيوه پژوهشي پيمایشي تحليلي مي باشد. جامعه - آماری این پژوهش بر مبنای روشسرشماری شامل کليه مدیران و کارکنان سه کتابخانه سه قوه )کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامي، کتابخانه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کتابخانه معاونت حقوقي قوه قضائيه( در شهر تهران است که از 012 نفر جامعه آماری 111نفر یعني تقریبا 18 درصد جامعه به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای حاوی 02 پرسش بوده که بخشاول آن برگرفته از کامرون و کوئين برای سنجش الگوی فرهنگ سازماني کتابخانه ها، و بخش دوم برگرفته از شرون لاسون برای بررسيفرآیندهای مدیریت دانش در کتابخانه هاست.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حمید رحیمیان؛مسلم پیری زمانه؛علیرضا رضایان قیه باشی؛ ۱۳۹۳، بررسی نقش فرهنگ سازمانی در استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های سه قوه )مقننه، مجریه، قضائیه( شهر تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12071-Investigating-the-role-of-organizational-culture-in-establishing-knowledge-management-in-the-three-libraries-(legislature,-executive,-judiciary)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حمید رحیمیان؛مسلم پیری زمانه؛علیرضا رضایان قیه باشی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل