نقش فرسودگی شغلی بر کاهش عملکرد کارکنان

چکیده مقاله

در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ مناسب برای این سوال هستیم که آيا فرسودگی شغلی می تواند بعنوان عاملی بر کاهش عملکرد شغلی کارکنان مورد توجه قرارگیرد؛ هدف از انجام اين تحقيق، سنجش ابعاد فرسودگی شغلی و بررسی ارتباط آن با مولفه­های عملکرد کارکنان در منطقه 13پستی بوده است. اين تحقيق از نوع کاربردی بوده که با روش توصيفی پيمايشی به انجام رسيده است.با استفاده از روش نمونه­گيری در دسترس، نمونه­ای با حجم 200 نفر انتخاب شدند. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از آزمون همبستگی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.نتايج نشان می­دهد که از مجموع 10 فرضیه، 8 فرضيه مورد تاييد قرار می­گيرد. به طور کلی، فرسودگی شغلی به شکل معناداری بر کاهش عملکرد کارکنان موثر است. مولفه های عملکرد کارکنان که تحت تاثیر فرسودگی قرارگرفته عبارتند از : سطح توانایی،سطح درک و تصور،انگیزه ،ارزیابی، عملکرد، تناسب محیطی ادراک شده ؛ همچنین مولفه های مختلف فرسودگی شغل شامل خستگی عاطفی، انزوا طلبی و عدم موفقیت فردی نیز بر عملکرد کارکنان موثراست. البته تاثیر فرسودگی بر مولفه های سازمانی ادراک شده و اعتبار تایید نگردید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، نقش فرسودگی شغلی بر کاهش عملکرد کارکنان، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12314-The-role-of-burnout-on-reducing-staff-performance

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل