رابطه ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی دبیران مقطع ابتدایی  شهرستان اسلامشهر

چکیده مقاله

هدف اصلی از این پژوهش تعیین رابطه ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی معلمان پایه ششم مقطع ابتدایی شهرستان اسلامشهر می باشد.پژوهش  حاضردر دسته پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی قرار گرفته است.جامعه آماری کلیه معلمان مرد پایه ششم مقطع ابتدایی شهرستان اسلامشهر مشتمل بر 112 نفر است از این تعداد با استفاده از جدول کوکران نمونه ای به حجم 92 نفر انتخاب شد. ابزار مورد مطالعه را پرسشنامه 42 گویه ای ذهنیت فلسفی براساس مدل اسمیت و پرسشنامه 33 سوالی تفکر انتقادی ریکتس (2003) تشکیل داده است.از آمار توصیفی نظیر (میانگین ،انحراف استاندارد ،واریانس و نمودار ) و برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات  جزئی یا واریانس محور ، آنالیز واریانس تکراهه(ANOVA)با استفاده از نرم افزار PLS  استفاده شده است . نتایج  نشان داد که بین ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی رابطه  وجود دارد، بین جامعیت ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی رابطه  وجود دارد ،بین تعمق  ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی رابطه  وجود دارد و همچنین بین انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.لذا با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد می گردد که کلاس های آموزشی و آشنایی هر چه بیشتر و علمی­تر با مفاهیم ذهنیت فلسفی  و تفکر انتقادی برای معلمان بصورت دوره ای برگزارگردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

معصومه تخت روان؛پری سوسهابی؛سعید مرادی؛ ۱۳۹۵، رابطه ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی دبیران مقطع ابتدایی شهرستان اسلامشهر، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،تکنولوژی و مهندسی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12501-The-relationship-between-philosophical-mentality-and-critical-thinking-of-elementary-school-teachers-in-Islamshahr-city

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(معصومه تخت روان؛پری سوسهابی؛سعید مرادی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل