بررسی تأثیر سبکهای یادگیری بر خودشکوفایی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سبکهای یادگیری بر خودشکوفایی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی می باشد. در اين پژوهش، جامعه آماري متشکل از دانش آموزان متوسطه شهر لردگان به تعداد1234 نفر  که نمونه آماری بصورت نمونه گیری طبقه بندی شده به کمک جدول مورگان  برابر 291 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده ها در پژوهش پرسشنامه پرسشنامه خودشکوفایی گری جی (2001)و پرسشنامه سبک یادگیری کلب  که روایایی آن توسط اساتید و پایایی آن به کمک ضریب آلفا کرونباخ تأیید شد. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد دانش‌آموزان دارای سبک ها ی یادگیری واگرا وجذب کننده خودشکوفایی بهتری نسبت به دانش آموزان دارای سبک های همگرا و انطباق یابنده دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی تأثیر سبکهای یادگیری بر خودشکوفایی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12681-The-study-of-the-effect-of-learning-styles-on-self-actualization-of-secondary-school-students-in-Lordegan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل