مقایسه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی دانش آموزان نابینا با دانش آموزان عادی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر باهدف بررسی مقایسه هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی دانش آموزان نابینا و عادی انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع علی مقایسهای - است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش بود: بخش اول کلیه دانش آموزان نابینا مقطع متوسطه شهر تهران و بخش دوم کلیه دانش آموزان عادی مقطع متوسطه تهران بودند. از این جامعه تعداد180 دانش آموز 60 دانش آموز نابینا و 120 دانشآموز عادی( به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند

 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

میثم احمدی؛سمیه صالحی زاده؛رویا کوچک انتظار؛ ۱۳۹۳، مقایسه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی دانش آموزان نابینا با دانش آموزان عادی، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8197-Compare-attachment-styles-and-emotional-intelligencein-the-blind-and-normal-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(میثم احمدی؛سمیه صالحی زاده؛رویا کوچک انتظار؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل