تأثير استراتژي برندسازي اينترنتيِ

چکیده مقاله

فراگير شدن اينترنت و به تبع آن تجارت الكترونيك توجه بسياري از متخصصان حوزه كسب و كار را به سوي اين بازار مجازي معطوف نموده است. متخصصان بازاريابي و برند نيز به دنبال اين هستند تا با بكارگيري استراتژيهاي مختلف به فعاليت برندسازي در اين حوزه بپردازند. در اين پژوهش به بررسي تأثير استراتژي برندسازي اينترنتي " ايجاد ارتباطات قويتر با مشتريان بازار هدف بوسيله پيامهاي اختصاصي، قابليتهاي منحصر به فرد، محتوا و تكنيكهاي شخصيسازي" بر ارزش از نگاه مشتريان پرداخته شده است. اين پژوهش از نوع توصيفي- علّي بوده و يك تحقيق پيمايشي است. جامعه آماري شامل دانشجويان مؤسسات آموزشي تخصصي تهران ميباشد .يافتههاي تحقيق حاكي از آن است كه استراتژي فوق با ارزش از نگاه مشتريان رابطه مثبت و معنيداري دارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سيد هادي حسيني امين؛شهريار شفيعي ؛ ۱۳۹۳، تأثير استراتژي برندسازي اينترنتيِ "ايجاد ارتباطات قويتر با مشتريان بازار هدف بوسيله پيامهاي اختصاصي، قابليتهاي منحصر به فرد، محتوا و تكنيكهاي شخصيسازي" بر ارزش از نگاه مشتريان (مطالعه موردي: مؤسسات آموزشي تخصصي تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13229-The-Effect-of-the-Branding-Strategy-

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سيد هادي حسيني امين؛شهريار شفيعي ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل