بررسی  مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و کیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

در این پژوهش تأثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش دو پرسش مطرح شد و در راستای پاسخ به  شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 011این سوالات دو فرضیه تدوین و با انتخاب   ازمون شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و 78-10 ساله، 5تهران در بازه زمانی ازنوع توصیفی- همبستگی است و برای ازمون فرضیه ها از رگرسیون و داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد بین سرمایه تملک شده بوسیله مدیر و کیفیت صورتهای مالی رابطه منفی و بین مدیران مستقل در هیات مدیره و کیفیت صورتهای مالی رابطه مثبتی وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

طیبه حاجیانی ؛مصطفی قاسمی؛عبدالرضا محسنی ؛ ۱۳۹۳، بررسی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و کیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13372-Investigating-the-mechanisms-of-corporate-governance-and-the-quality-of-the-financial-statements-of-listed-companies-in-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

( طیبه حاجیانی ؛مصطفی قاسمی؛عبدالرضا محسنی ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل