بررسی تأثیر احتمالی برخی مکانیزمهای راهبری شرکتی بر درماندگی مالی(مطالعه موردی شرکتهای فعال در صنایع شیمیایی،دارویی و غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده مقاله

حاکمیت شرکتی مقوله ای است که در دهه های اخیر بدلیل افزایش رسوایی های مالی ، مورد توجه ویژه پژوهشگران حوزه حسابداری قرار گرفته است . تعیین اهداف سالم و روشهای مناسب رسیدن به این اهداف و در نهایت حفظ حقوق تمامی ذی نفعان )بویژه سهامداران خرد( هدف نهایی حاکمیت شرکتی می باشد . در این پژوهش به بررسی تأثیر احتمالی برخی مکانیزم های راهبری شرکتی بر درماندگی مالی شرکتها هدف اصلی می باشد. لذا 6 فرضیه طراحی و در بازه زمانی 5 ساله از 9831 الی 9818 در میان شرکتهای شرکتهای فعال در صنایع شیمیایی،دارویی و غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت برر سی قرار گرفت. روش آزمون فر ضیه ها داده پانل می با شد که با بهره گیری از نرم افزار Eviews انجام شدده اسدت. نتایآ آزمون فرضدیه های فوق حاکی از تأثیر دو متدیر در صدد مالکیت سهامداران عمده و نسبت مدیران غیر موظف و عدم تأثیر 4 متدیر شامل در صد مالکیت سهامداران نهادی و در صد مالکیت هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر درماندگی مالی می باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.اسفندیار ملکیان؛2.مجید جمالی؛ ۱۳۹۵، بررسی تأثیر احتمالی برخی مکانیزمهای راهبری شرکتی بر درماندگی مالی(مطالعه موردی شرکتهای فعال در صنایع شیمیایی،دارویی و غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9344-Examine-the-possible-effects-on-the-financial-distress-of-some-corporate-governance-mechanisms-(case-study-companies-in-the-chemical,-pharmaceutical-and-food-listed-on-the-Tehran-Stock-Exchange)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.اسفندیار ملکیان؛2.مجید جمالی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل