پیش بینی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده صنعت محصولات کانی غیر فلزی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پایه شعاعیRBF

چکیده مقاله

اغلب در سالهای گذشته از روشهای کلاسیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده می شده اما با توسعه و پیشرفت علوم کامپیوتر و کاربرد آن در سایر علوم من جمله حسابداری، شبکه های عصبی مصنوعی کاربرد روزافزونی در مبحث پیش بینی  توانایی پیش بینی قیمت سهام RBF قیمت سهام پیدا کردند. هدف مقاله بررسی توانایی شبکه عصبی مصنوعی پایه شعاعی شرکتهای پذیرفته شده صنعت محصولات کانی غیر فلزی است. بدین منظور یک فرضیه تدوین گردیده است " شبکه عصبی  توانایی پیش بینی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده صنعت محصولات کانی غیر فلزی در بورس RBFمصنوعی پایه شعاعی اوراق بهادار تهران را دارد". که مورد تایید نیز قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا مقدمه و پیشینه تحقیق عنوان شده اند در ادامه فرضیه، متغیرها، روش تحقیق و جامعه آماری و نمونه بیان شده اند. در پایان نیز تجزیه و تحلیل داده ها، یافته ها و نتیجه گیری آورده شده اند.  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد حیدری نارمندی؛محمد سرچمی؛ ۱۳۹۳، پیش بینی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده صنعت محصولات کانی غیر فلزی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پایه شعاعیRBF، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13444-The-prediction-of-the-stock-price-of-non-metallic-mineral-products-accepted-by-the-companies-in-Tehran-Stock-Exchange-using-the-radial-base-artificial-neural-network-RBF

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد حیدری نارمندی؛محمد سرچمی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل