بررسی عوامل ترجیح پرداخت مرتبط با عملکرد و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی

چکیده مقاله

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل ترجیح پرداخت مرتبط با عملکرد و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. پیش بین های ترجیح سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد بر دو حوزه ویژگی های فردی و نگرش های مرتبط با کار متمرکز است. اولین مورد شامل گروه سنی، دوره تصدی و رقابتی بودن می شود، و دومین مورد دربرگیرنده تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای می شود.این تحقیق پیش بین های ترجیحات کارمندان برای پرداخت های مرتبط با عملکرد ونتایج آن را روی رفتار شهروندی سازمانی در تعدادی از زیرمجموعه های شرکت ملی نفت که برای مدت زمانی طولانی پرداخت بر اساس ارشدیت به هنجار تبدیل شده است بررسی می کند،. روش تحقیق کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی می باشد و نمونه شامل 250 پرسشنامه استاندارد است که با استفاده از روش آنالیز رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی در وهله اول به بررسی تاثیرگذاری پیش بین های پرداخت مرتبط با عملکرد و در وهله دوم به تاثیر پرداخت مرتبط با عملکرد بر رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد کاظم گردانی نژاد؛آرین قلی پور؛محمد علی شاه حسینی؛ ۱۳۹۵، بررسی عوامل ترجیح پرداخت مرتبط با عملکرد و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13837-Investigating-the-Factors-of-Paying-Related-Payments-and-Its-Impact-on-Organizational-Citizenship-Behavior

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(محمد کاظم گردانی نژاد؛آرین قلی پور؛محمد علی شاه حسینی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل