بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی در بانک های سطح شهرستان مریوان

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی کارکنان بانک های سطح شهرستان
مریوان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهشحاضر شامل کلیه کارکنان
بانک های سطح شهرستان مریوان می باشد که تعداد 011 نفر به عنوان نمونهی آماری انتخاب گردید. در این پژوهش
از دو پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی و عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت استفاده شده
است؛ لازم به ذکر میباشد که این دو پرسشنامه استاندارد شده از کتب جلد اول پژوهشنامه مدیریت، تألیف دکتر
مقیمی و دکتر رمضان که حاوی پرسشنامههای استاندارد و جهانی میباشد، اقتباس شده است استفاده گردید .در
تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار استفاده شد. یافته های مهم پژوهش حاکی از آن بود که بین رفتار شهروندی
و عملکرد سازمانی کارکنان بانک های سطح شهرستان مریوان رابطه معناداری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

آرمان روشنکار؛لیلا فرجی؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی در بانک های سطح شهرستان مریوان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت.اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7540-The-relationship-between-organizational-citizenship-behavior-and-organizational-performance-On-the-banks-of-the-city-of-Marivan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(آرمان روشنکار؛لیلا فرجی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل