بررسي تاثير بکارگيري مدل تعالي سازماني EFQM بر توانمند سازي کارکنان در مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده مقاله

چکیده

این پژوهش در پی بررسی ارتباط تاثیر بکارگیری روش ارزیابی عملکرد EFQM بر توانمندسازی کارکنان مجتمع گازی پارس جنوبی می باشد.در حقیقت سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بکارگیری روش ارزیابی عملکرد EFQM بر توانمندسازی کارکنان موثر است یا خیر؟ این پژوهش در بین کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی در بازه زمانی مهر الی بهمن ماه1395 صورت گرفته است . روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بخش اداری وصنعتی مجتمع گاز پارس جنوبی می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. حجم جامعه 4000 نفر است و برطبق فرمول برآورد حجم نمونه 144 نفر برآورد گردید . سپس با استفاده از نرم افزارSPSS21  و به روش آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که بکارگیری روش ارزیابی عملکردEFQM بر توانمندسازی کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی تأثیرگذار  است و استفاده از روش­های ارزیابی عملکرد به صورت مستمر به منظور تقویت توانمندسازی کارکنان مؤثر است .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سید حامد هاشمی؛مریم آرام سرشت؛بهاره معینیان؛ ۱۳۹۶، بررسي تاثير بکارگيري مدل تعالي سازماني EFQM بر توانمند سازي کارکنان در مجتمع گاز پارس جنوبی، کنگره بین المللی مدیریت و کسب و کار، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13846-The-Effect-of-EFQM-Excellence-Model-on-Empowerment-of-Employees-in-South-Pars-Gas-Complex

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سید حامد هاشمی؛مریم آرام سرشت؛بهاره معینیان؛ ۱۳۹۶)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل