بررسی رابطه بین جنسیت با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

چکیده مقاله

چکیده

  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین  جنسیت با فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع توصیفی-تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان(پسر و دختر) دانشگاه آزاد واحد مهاباد  در سال تحصیلی 96-1395بود(5000=N ). نمونه آماری مطالعه حاضر شامل 400 دانشجو دختر و پسر از مقاطع مختلف تحصیلی از بین جامعه آماری بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایی چندمرحله ایی انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون میانگین t مستقل استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر می باشد. با توجه به يافته های حاصل از پژوهش حاضر، توجه اساسی به دوران تحصیل دانشجویان پسر قبل از دانشگاه و انگیزه دادن به آنها جهت ورود به تحصیلات عالی تر می تواند جهت جلوگیری از بروز فرسودگی تحصیلی در سال های آتی و دانشگاهی موثر باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

پردیس حبیب زاده؛کیومرث کریمی*؛محمد آزاد عبدالله پور؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین جنسیت با فرسودگی تحصیلی دانشجویان، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13883-Investigating-the-relationship-between-gender-and-academic-burnout-of-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(پردیس حبیب زاده؛کیومرث کریمی*؛محمد آزاد عبدالله پور؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل