بررسی عوامل و پیامدهای فرسودگی تحصیلی در دانشآموزان

چکیده مقاله

مسألهی فرسودگی تحصیلی در دانشآموزان و دانشجویان، بنا به دلایل مختلف، یکی از عرصههای مهم پژوهشی است. دلیل نخست این است که فرسودگی تحصیلی میتواند کلید مهم درک رفتارهای مختلف دانشآموزان و دانشجویان، مانند عملکرد تحصیلی در دوران تحصیل و نیز انتخاب واحد برای ترمهای آتی باشد. دلیل دوم این است که فرسودگی تحصیلی میتواند رابطهی دانشآموزان و دانشجویان را با مدارس و دانشگاه خود تحت تأثیر قرار دهد و سوم آنکه فرسودگی تحصیلی در شور و اشتیاق دانش- آموزان به ادامهی تحصیل و نیز قدرت جذب کلی دانشگاه در ثبتنام حال و آیندهی دانشجویان جدید مؤثر است. با توجه به این نکات، شناسایی متغیرهای پیشبینی کنندهی فرسودگی تحصیلی یکی از موضوعات اساسی در این عرصه است. در این راستا مقاله حاضر تبیین مفهوم فرسودگی تحصیلی و جایگاه آن در موفقیت تحصیلی دانش آموزان میباشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.حسین بهشتی پور؛2.هنگامه غفوری پور کرمانی؛3.وحید شریف زاده یزدی؛ ۱۳۹۵، بررسی عوامل و پیامدهای فرسودگی تحصیلی در دانشآموزان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8947-Investigate-the-causes-and-consequences-of-academic-burnout-in-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.حسین بهشتی پور؛2.هنگامه غفوری پور کرمانی؛3.وحید شریف زاده یزدی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل