بررسی میزان تأثیرگذاری داروی هومیوپاتی بر عملکرد رشد و دانه بندی برنج رقم طارم هاشمی

چکیده مقاله

چکیده

به منظور ارزیابی اثر داروهای هومیوپاتی بر عملکرد رشد و دانه بندی برنج رقم طارم هاشمی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1394 در شهرستان چالوس، استان مازندران انجام شد. در این بررسی 4 تیمار به صورت محلول پاشی یک در هزار در مراحل مختلف رشد برنج در یک، دو و سه مرحله انجام شد. تیمارها شامل داروی هومیوپاتی 1، داروی هومیوپاتی 2، ترکیب داروی هومیوپاتی 1 و 2 و تیمار شاهد بودند. صفات ارتفاع بوته، تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در خوشه، طول خوشه، طول و عرض برگ پرچم، وزن صد دانه و عملکرد دانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای اعمال شده بر تمامی صفات بجز تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در خوشه و طول خوشه اثر معنی داری داشته است. بین تیمارهای داروهای هومیوپاتی مورد مطالعه، بالاترین عملکرد دانه در بوته مربوط به تیمار ترکیب داروی هومیوپاتی 1 و 2 و برابر با 73/20 گرم و پایین ترین عملکرد دانه مربوط به داروی هومیوپاتی 1 و برابر با 15 گرم بود که اختلاف عملکرد دانه در آن با تیمار شاهد و داروی هومیوپاتی 2 از نظر آماری غیر معنی دار بود. صفت عملکرد دانه همبستگی آن با صفات وزن صد دانه (44/0) و طول خوشه (79/0) مثبت و معنی دار بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دانیال فرجاد دوست؛پگاه حاجی اللهوردی پور؛نسترن فرجاد دوست؛ ۱۳۹۶، بررسی میزان تأثیرگذاری داروی هومیوپاتی بر عملکرد رشد و دانه بندی برنج رقم طارم هاشمی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم , تکنولوژِی و دانش، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13944-The-Effect-of-Homeopathy-on-Growth-and-Grain-Yield-of-Rice-Tarom-Hashemi

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دانیال فرجاد دوست؛پگاه حاجی اللهوردی پور؛نسترن فرجاد دوست؛ ۱۳۹۶)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل