مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، عزت نفس،

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، عزت نفس، کیفیت زندگی در مبتلایان به فربهی با افراد عادی به عمل  نفر فرد دارای وزن بهنجار، 03 نفر فرد مبتلا به فربهی و 03 مقایسه ای بود و در این راستا، تعداد –آمد. روش پژوهش از نوع علی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مشخصات فردی، فرم YSQ (کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ  -)، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط SF SF ( با سلامت -) بود، دادههای پژوهش ضمن رعایت مفروضه ها، با استفاده از تحلیل واریانس و کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل 36 قرار گرفتند. نتایج حاصل از این دادهها از این دادهها،نشان داد که متغیرهای کیفیت زندگی وعزت نفش تفاوت  قابل توجهی در افراد فربه وعادی دارند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سپیده وحید هرندی ؛بیوک تاجری؛ ۱۳۹۴، مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، عزت نفس،، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2244-Early-maladaptive-schemas-,-self-esteem-,

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سپیده وحید هرندی ؛بیوک تاجری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل