بررسی ارتباط سلامت معنوی، فشار روانی تجربه شده

چکیده مقاله

پژوهش حاضر از نوع کاربردی، با روش همبستگی و بصورت میدانی انجام گردید. .جامعه آماری معلمان مقطع
متوسطه شهرستان ایوان بوده که 08 نفر بصورت تصادفی حجم نمونه را تشکیل داده است. ابزار اندازهگیری تحقیق
پرسشنامه های: 1. سلامت روان گلدبرگ) GHQ 2. مقیاس فشار روانی هولمز راهه. 3. پرسشنامه مهارت ابراز – .)
وجود) A.S.A ( و سلامت معنوی) SWBS ( بود. نتایج تحقیق نشان داد که سلامت معنوی، سلامت روان و فشارهای
روانی می توانند در نقش عواملی پیش بین بر قدرت وجود افراد بوده ، کاهش یا افزایش هر کدام از این متغیرها می
تواند بر مهارت ابراز وجود تاثیر گذاشته، در این راستا و جهت ارتقای سطح بهداشت روانی و کاهش فشارهای روانی
تشکیل جلسات آموزشی در قالب دوره هایی که در آموزش های ضمن خدمت گنجانده شود پیشنهاد می گردد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

کبری هواسی ؛سهیلا رستمی؛طاهره روشنی ؛ ۱۳۹۴، بررسی ارتباط سلامت معنوی، فشار روانی تجربه شده، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/2470-The-relationship-between-spiritual-health-,-mental-pressure-experienced-by

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(کبری هواسی ؛سهیلا رستمی؛طاهره روشنی ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل