مروری بر رضایت شغلی: مفاهیم، ابعاد و نظریههای مرتبط

چکیده مقاله

محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او میباشد و چه بسا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را درمحیط کارشان به سر میبرند؛ بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقل نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمد و ارتقای سطح دانش و مهارت، به خدمتی صادقانه و مؤثر بپردازند. بدون هیچ تردیدی میتوان ادعا کرد که رضایت شغلی اولین، پر اهمیتترین و قدیمیترین متغیر وابسته مورد مطالعه در رفتار سازمانی بوده و یكی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایه بسیاری از سیاستها و خطمشیهای مدیریت برای افزایش بهرهوری و کارآیی سازمان میباشد. رضایت شغلی مفهومی است چندبعدی و با عوامل متعددی ارتباط دارد. بهعبارت دیگر، رضایت شغلی با تحقق مجموعهای از عوامل حاصل گردیده و شاید بتوان گفت به دلیل گستردگی جوانب شغل،  رضایت شغلی مجموعهای از نگرشها )شامل ویژگیهای شغلی ادراک شده، احساسات کاری و محیط کاری( را در بر گرفته است. نظر به اهمیت رضایت شغلی و مباحث گسترده پیرامون آن، بر آن شدیم در این مقاله با مرور بیش از 05 مقاله مختلف فارسی و انگلیسی، نگاهی مروری داشته باشیم به رضایت شغلی، مفاهیم، ابعاد و نظریههای مرتبط با آن.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.شیده ماشینچی؛2.رمضان جهانیان؛ ۱۳۹۴، مروری بر رضایت شغلی: مفاهیم، ابعاد و نظریههای مرتبط، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4165-Review-of-Job-Satisfaction:-concepts,-dimensions-and-its-relative-theories-BAB-00904-AB-Shideh-Mashinchi-Ramezan-Jahanian-----

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.شیده ماشینچی؛2.رمضان جهانیان؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل