تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی پایه دوم ابتدایی در چهارچوب یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. از بین کلاس های پایه دوم ابتدایی مدارس شهرستان ملارد، دو کلاس 52 نفری )از هر مدرسه یک کلاس( به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه در معرض شرایط یکسان آموزشی )معلم، محتوای درسی، امکانات آموزشی یکسان( در درس ریاضی به مدت چهار ماه قرار گرفتند. با این تفاوت که دانش آموزان گروه آزمایش برای انجام تکالیف درسی خود از کیف الکترونیکی استفاده نمودند و دانش آموزان گروه گواه تکالیف درسی خود را با شیوه مرسوم انجام دادند. مقایسه میانگین نمرات دو گروه در پس آزمون ریاضی که با استفاده از روش تحلیل کواریانس انجام شد نشان داد، انجام تکالیف الکترونیکی بیش از انجام تکالیف به شیوه سنتی، عملکرد دانش آموزان را در درس ریاضی بهبود می بخشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.دکتر مهران آزادی؛2.بهاره غلامی؛3.حسین نصیرپور؛4.زهره سوری؛ ۱۳۹۴، تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی، کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/451-The-impact-of-electronic-assignments-on-the-performance-of-students-in-mathematics

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.دکتر مهران آزادی؛2.بهاره غلامی؛3.حسین نصیرپور؛4.زهره سوری؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل