بررسی رابطه بازدهی رهبری مدیران مدارس با هوش هیجانی

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف بررسي رابطه بين بازدهي رهبري )كوشش مضاعف، اثربخشي و رضایتمندي( با
هوش هيجاني مدیران مدارس شهرستان ایرانشهر در سال 49 صورت گرفت. نوع مطالعه همبستگي با
نمونه ي شامل 215 نفركه به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گيري در این
پژوهش دو پرسشنامه قابليت هيجاني و پرسشنامه رهبري چندگانه بود.یافته هاي پژوهش نشان داد كه
ضریب همبستگي بين بازدهي هاي رهبري)كوشش مضاعف، اثربخشي و رضایتمندي( با هوش هيجاني
رابطه معني دار است. براي تجزیه و تحليل اطلاعات از ضریب همبستگي پيرسون استفاده شد. مي توان
گفت ميزان بازدهي هاي رهبري مدیران مي تواند با هوش هيجاني همبستگي بالایي داشته باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه بازدهی رهبری مدیران مدارس با هوش هیجانی، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/4768-Examine-the-relationship-between-school-leadership-performance-with-emotional-intelligence

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل