اثربخشي اميد درماني گروهي در راهبردهای مقابله ای افراد مبتلا به مالتيپل اسکلروزیس) MS

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر اثربخشی امید درمانی گروهی در راهبردهای مقابله ای افراد مبتلا به مالتیپل
اسکلروزیس) MS ( می باشد. برای وصول به هدف مورد نظر، از بین جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به مالتیپل
= اسکلروزیس شهر اردبیل در سال 333 بودند) 444 n 44 بیمار مبتلا مالتیپل اسکلروزیس با روش نمونه گیری در ،)
دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلنگز و موس به عنوان ابزار جمع آوری داده ها در مراکز
بالینی روی آزمودنی ها اجرا شد. روش تحقیق مطالعه حاضر، یک مطالعه آزمایشی با کار آزمایی بالینی است که با
طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد انجام شد، برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره
( MANOVA ( استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در ابعاد مقابله اجتنابی و
مقابله رفتاری با آزمودنی های گروه شاهد تفاوت آماری معنی داری داشت. بر اساس نتایج می توان گفت که از روش
امید درمانی می توان برای بهبود راههای مقابله با استرس استفاده نمود. این نتایج، تلویحات مهمی در زمینه مداخلات
روان درمانی بویژه امید درمانی برای ارتقا مقابله با مشکلات در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس دارد؛ به طوری
که متخصصان مراکز بالینی می توانند از این روش در کنار سایر مداخلات درمانی استفاده نمایند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عاليه ناظمي؛دکتر رضا کاظمي؛فریباحميدی، 3؛اکرم کمالي؛ ۱۳۹۲، اثربخشي اميد درماني گروهي در راهبردهای مقابله ای افراد مبتلا به مالتيپل اسکلروزیس) MS، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6011-The-effectiveness-of-hope-therapy-on-coping-strategies-for-people-with-MS-MS)-MS

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عاليه ناظمي؛دکتر رضا کاظمي؛فریباحميدی، 3؛اکرم کمالي؛ ۱۳۹۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل