بررسی رابطه بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی
بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال انجام شده است. روش
تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری
این پژوهش شامل تمامی کارکنان زن و مرد 3 مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گلستان و میرداماد و
لقمان حکیم واقع در استان گلستان به تعداد 212 نفر می باشد. که با استفاده از روش نمونه گیری
غیر تصادفی هدفمند 191 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری
داده های پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی و
کیفیت خدمات براساس مدل سروکوال استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده نرم
افزار آماری SPSS تحلیل شدند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که رابطه بین مدیریت دانش با
0(، و مدیریت دانش با کیفیت / 0(، و مدیریت دانش با عملکرد سازمانی) 16 / کارآفرینی سازمانی ) 28
0 مثبت و معنی دار می باشد. / 0( در سطح 001 / خدمات

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

هوشیار فتاحی؛محمد امیدوار؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6415-Examine-the-relationship-between-knowledge-management-and-organizational-entrepreneurship

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(هوشیار فتاحی؛محمد امیدوار؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل