نقش عوامل بازاريابي رابطه مند بر رضايت مشتري

چکیده مقاله

دردنياي امروز به دليل وجود کالاها،محصولات وخدمات متعدد وحق انتخابهاي فراواني که وجود
داردخريداران براي تصميم گيري در فرايند خريد با سؤالات و اما و اگرهاي زيادي روبرو مي شوند. از
طرفي ديگر شرکت ها موسسات و بانکها به اين موضوع واقفند که هزينه جذب مشتري جديد 5 برابر
هزينه حفظ مشتري کنوني است. از دست دادن يك مشتري را از دست دادن يك قلم فروش نمي دانند
بلکه فراتر از آن به معني از دست دادن کل جريان خريدهاي يك مشتري در طول حيات او مي دانند. با
توجه به اهميت موضوع در اين پژوهش سعي بر آن داشته که با استفاده از عوامل و بنيان هاي بازاريابي
رابطه مند يك رابطه بلند مدت و متقابلي را بين مشتريان موسسه مالي و اعتباري ميزان در خراسان
شمالي شهر بجنورد بوجود آوريم و اين محقق نمي گردد مگر با سنجش ميزان رضايت مشتري ازخدمات
ارائه شده توسط اين موسسه. در اين تحقيق عواملي راکه باعث افزايش وفاداري مشتريان دربازاريابي
رابطه مند مي شوند مانند تکنولوژي اطلاعات؛ ارزش مشتري؛ اعتماد؛ تعهد؛ ارتباطات و اتحاد را مورد
بررسي قرار مي دهيم. با استفاده از متغيرها، فرضيات و سؤالات مطروحه در 251 عدد پرسشنامه تقسيم
شده جهت تعيين ميزان رابطه بين متغيرها و رضايت مشتريان از خدمات بانکي مؤسسه، اطلاعات جمع
آوري شده و با فنون آماري تجزيه و تحليل کرديم و سپس نتايج اين تجزيه وتحليل رامورد تفسير قرار
داديم و با 55 درصداطمينان مي توانيم بگوييم بين ميزان نقش عومل بازاريابي رابطه مند و رضايت
مشتري از خدمات بانکي مؤسسه مالي و اعتباري ميزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

قربانعلي ايمان پور؛دکتر ناصرعلي يداله زاده طبري؛ ۱۳۹۴، نقش عوامل بازاريابي رابطه مند بر رضايت مشتري، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6513-The-role-of-relationship-marketing-on-customer-satisfaction

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(قربانعلي ايمان پور؛دکتر ناصرعلي يداله زاده طبري؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل