بررسی تطبیقی میزان رضایت و انتظارات مشتریان بانک های اقتصاد نوین و صادرات از کیفیت خدمات بانکی)مطالعه موردی شهر کرمانشاه(

چکیده مقاله

یکی از مهمترین موضوعاتی که سازمانها در شرایط رقابتی کنونی با آن سرو کار دارند، آگاهی از میزان
رضایت مشتریان و نظرهای آنان در خصوص عملکرد سازمان ، محصولات و خدمات آن است. این مسئله
برای سازمانهای خدماتی که محصولی ناملموس به مشتریان خویش عرضه میکنند از اهمیت مضاعفی
برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش اندازه گیری میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان
بانکهای اقتصاد نوین و صادرات )مطالعه موردی شهر کرمانشاه( می باشد. سنجش رضایت مشتریان بر
اساس مولفه های کیفیت خدمات بانکی انجام شده و با استفاده از مدل کانو مورد آزمون قرار گرفته است.
روش استفاده شده در این تحقیق ، روش توصیفی از نوع کاربردی است که به این منظور پرسشنامه ای
تهیه و تنظیم شده و بین مشتریان هر دو بانک توزیع گردیده است. در نهایت به تحلیل اطلاعات به دست
آمده پرداخته و نتایج به دست آمده از هر یک از دو بانک را با یکدیگر مقایسه و بعد نتیجه گیری شده
است. نتایج کلی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد از دیدگاه مشتریان بانکهای صادرات و
اقتصادنوین در شهر کرمانشاه نحوه ارائه خدمات بانکی، نحوه برخورد کارکنان شعب بانکی و نحوه انجام
فرآیند عملیات بانکی به میزان زیادی بر رضایت مندی مشتریان موثر است. همچنین کیفیت خدمات
بانکی متاثر از کیفیت فضای داخلی شعب بانکها ، تا حد زیادی بر جلب رضایت مندی مشتریان این
بانک ها موثر می باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین مقدسی نیا؛ستار آزادی؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی تطبیقی میزان رضایت و انتظارات مشتریان بانک های اقتصاد نوین و صادرات از کیفیت خدمات بانکی)مطالعه موردی شهر کرمانشاه(، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/736-The-comparative-study-of-bank-customer-satisfaction-and-expectations-of-the-new-economy-and-export-The-quality-of-banking-services-)-Kermanshah-Case-Study

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین مقدسی نیا؛ستار آزادی؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل