بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز

چکیده مقاله

عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازههای مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک
مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب میآید. عملکرد سازمانی مفهوم
گستردهای است که آنچه را شرکت تولید میکند و نیز حوزههایی را که با آنها در تعامل است در بر
میگیرد. همواره در اکثر سازمانهای جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد
سازمانهای خویش میباشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی
است. لذا سعی بر این بوده تا با مطالعات گسترده و کسب دانش تئوریک، اطلاعات اولیه مورد نیاز جمع
آوری شده و به بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش
را 715 نفر از کارشناسان و مدیران ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اهواز تشکیل -
میدهد. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه و روشهای تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از
نرم افزار SPSS و LISREL بهره گرفته شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ايمان اسفندياري؛قنبر امیر نژاد؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/752-The-effect-of-organizational-agility-on-organizational-performance-in-the-National-Oil-Company-Southern-Ahvaz

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ايمان اسفندياري؛قنبر امیر نژاد؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل