بررسی رابطه ی بین هویت فردی، بهداشت روان و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

چکیده مقاله

امروزه تسهيم دانش بيان مي كند كه افراد عقايد و اعمالشان را به صورت دو جانبه اغلب با ميل و رقبت بيشتر و گاهي كمتر انتقال مي دهند. با نگاهي به منابع اوليه سازمان ها دانش به عنوان مهمترين منبع استراتژيك به شمار مي آيد. سوال مهمي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چگونه اين سرمايه هاي مهم تبديل به ارزش براي سازمان و ايجاد كننده مزيت رقابتي براي آنها شود.اين پژوهش با هدف تعيين ميزان رابطه چندگانه بين هويت فردي، بهداشت روان و تسهيم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان خوزستان انجام گرديد. روش تحقيق توصيفي همبستگي بوده وجامعه آماري عبارت است از كليه كاركنان اداره ثبت اسناد و املاک شهر اهواز كه در زمان انجام پژوهش مشغول به كار بودند.همچنين روش نمونه گيري در اين تحقيق روش تصادفي ساده بوده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.افضل احمدی؛2.دکتر رضا داودی؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه ی بین هویت فردی، بهداشت روان و تسهیم دانش در اداره ثبت اسناد و املاک استان خوزستان، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8218-The-relationship-between-individual-identity,-mental-health-and-sharing-of-knowledge-in-the-Real-Estate-Registration-Department-of-Khuzestan-Province

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.افضل احمدی؛2.دکتر رضا داودی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل