بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی بر سبکهای یادگیری در دانش آموزان مقطع متوسطه

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی تآثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی در بهبود سبکهای مطالعه انجام گردیده است. این پژوهش پس از اجرای پرسشنامه رویکردها در بین 120 نفر از دانشآموزان با استفاده از گمارش تصادفی 13 نفر آزمودنی در گروه آزمایشی که در معرض آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی قرار گرفتند و 13 نفر در گروه کنترل، که مورد آزمایش قرار نگرفتند به روش طرح آزمایشی پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد. برای بررسی سبکهای مطالعه از پرسشنامه رویکردهای مطالعه – مارتون و سلجو استفاده شد. برای بررسی فرضیهی پژوهشی و تجزیه و تحلیل، نتایج حاصل ازدادهها، ازنظر آماری از روش تحلیل کواریانس استفاده شد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهرنوش عابدین زاده؛مجتبی انصاری شهیدی؛ ۱۳۹۱، بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی بر سبکهای یادگیری در دانش آموزان مقطع متوسطه، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8239-Review-the-effectiveness-of-mindfulness-on-improve-learning-styles-in-high-school-students

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهرنوش عابدین زاده؛مجتبی انصاری شهیدی؛ ۱۳۹۱)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل