بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سلامت سازمانی کارکنان زن در دانشگاه های شهر کرمان

چکیده مقاله

رضایت کارکنان نگرش آنان را نسبت به سازمان تغییر می دهد، بدین صورت که اگر رضایت شغلی فرد در سطح بالایی باشد دارای نگرش مثبت و اگر از کارش ناراضی باشد نگرش وی منفی است. کارکنان ناراضی به طرق مختلف از جمله اعتراض،تسلیم، ترك سازمان و اقدامات منفی نارضایتی خود را بروز می دهند. بنابراین تلاش در جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان ضرورت زیادی دارد. رضایت شغلی می تواند موجبات افزایش بهره وری، افزایش روحیه، تعهد سازمانی، سلامت فیزیکی و ذهنی و رضایت از زندگی را فراهم نماید و عدم توجه به آن پیامدهایی از جمله تشویش، غیبت، تأخیر در کار، ترك خدمت و بازنشستگی زودرس را در بر خواهد داشت. سازمان سالم، سازمانی است که در آن بیماری و نارسایی وجود ندارد و سازمان در سطح بالایی از اثربخشی در همه ابعاد قرار دارد. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. در این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سلامت سازمانی کارکنان زن در دانشگاه های شهر کرمان، نمونه ای به تعداد 033 نفر از کارمندان زن دانشگاه های شهر کرمان انتخاب گردید و اطلاعات لازم جهت بررسی رابطه سلامت سازمانی و رضایت شغلی از طریق پرسشنامه ها جمع آوری شد و پس از بررسی اطلاعات جمع آوری شده از آزمودنی ها از طریق نرم افزار spss و همچنین استفاده از آزمون های آماری کندال و اسپیرمن مشخص گردید که بین رضایت شغلی و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رویا گنجعلی زاده ؛دکتر مریم مصباحی؛حجت طالبی؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سلامت سازمانی کارکنان زن در دانشگاه های شهر کرمان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8259-Survey-The-relationship-between-job-satisfaction-and-organizational-health-of-female-employees-at-the-University-of-Kerman

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رویا گنجعلی زاده ؛دکتر مریم مصباحی؛حجت طالبی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل