تعیین نقش استرس شغلی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

چکیده مقاله

استرس شغلی یکی از عوامل مهم ایجاد عوارض جسمی و روانی و همچنین نارضایتی شغلی در کارکنان بهداشتی و درمانی و در نتیجه
کاهش کیفیت خدمات ارایه شده میباشد. با توجه به نقش کارکنان بهداشتی و درمانی که مسؤولیت مراقبت های پیشگیرانه را در
سیستم بهداشت و درمان ما به عهده دارند، در این تحقیق نقش و ارتباط استرس شغلی بر رضایت مندی شغلی کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی گناباد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی مقطعی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه -
کارکنان بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری 641 نفر که به روش
تصادفی ساده انتخاب شده اند..

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سارا جوانبخت؛صفا قندی؛دکتر محمدرضا بابایی -؛ ۱۳۹۱، تعیین نقش استرس شغلی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7594-The-role-of-occupational-stress-on-job-satisfaction-Gonabad-University-of-Medical-Sciences

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سارا جوانبخت؛صفا قندی؛دکتر محمدرضا بابایی -؛ ۱۳۹۱)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل