عوامل بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و رضایت زناشویی در بیماران مبتلا به سرطان

چکیده مقاله

نتايج زير از پژوهش حاضر حاصل گرديد  بيشترين ميزان رضايت زناشويی، زمانی ديده شد که زوجين در بعد شخصيتی ادراکی يا انعطاف پذير نمرات بالاتری به دست آورده بودند.  مرتبه دوم از سطح بالای رضايت زناشويی، زوجينی را در بر ميگيرد که تيپ های شخصيتی مشابهی داشته اند  بيشترين ميزان از عدم رضايت زناشويی ،زمانی ديده شد که زوجين در بعد شخصيتی قضاوتی نمرات بالاتری به دست آورده بودند  مرتبه دوم از سطح بالای عدم رضايت زناشويی، زوجينی را در بر ميگيرد که تيپ های شخصيتی نامشابهی داشته اند  بين ميزان رضايت زناشويی مردان با تيپ های شخصيتی مختلف تفاوت معنی داری وجود نداشت؛اما نتايج به دست آمده از تحقيق نشان داد که رضايت زناشويی زنان با تيپ شخصيتی برونگرا حسی احساسی ملاحظه - - - کننده( بيشتر از زنان با تيپ شخصيتی برون گرا حسی فكری داوری کننده( و تيپ شخصيتی) برون - - - گرا حسی احساسی داوری کننده(است . ولی بين رضايت زناشويی زنان با ساير تيپهای شخصيتی - - - تفاوت معناداری مشاهده نشد بين رضايت زناشويی زوجين تفاوت معناداری وجود ندارد و تنها تفاوت در زير مقياس روابط با اقوام و دوستان همسر مشاهده شد زيرا ميانگين روابط مردان با اقوام و دوستان همسر بيشتر از ميانگين روابط زنان با اقوام و دوستان همسر است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، عوامل بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و رضایت زناشویی در بیماران مبتلا به سرطان، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8274-Factors-examined-the-relationship-between-personality-type-and-marital-satisfaction-in-cancer-patients

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل