چگونه می توان بی انگيزگی دانش آموزان را در درس دين و زندگی سامان بخشيد؟

چکیده مقاله

پژوهش حاضر به شیوه ی اقدام پژوهی با هدف سامان بخشی علاقه و انگیزه ی دانش آموزان در درس دین و زندگی دوره متو سطه ی دوم، با طرح پژوه شی پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. با انتخاب تمام دانش آموزان کلاس دوم دبیر ستان در رشته های علوم تجربی و انسانی به عنوان نمونه تحقیق و قرعه کشی، به دو گروه 26 نفره آزمایش و کنترل با حجم نمونه 52 نفر تقسيیم شدند. از تمام فعالیت های کلاسيی ع س و فیلم گرفته شد و در نهایت نتیجه کار از طریق فرم مشياهده و ت ت فعالیت ها سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات دو روش آمار توصیفی و استن اطی استفاده شد.نتایج تحقیق با ت ت فعالیت شيياگردان، و آزمون خی 2 نشييان داد که تعداد فعالیت های دانش آموزانی که به روش تدریس م تنی بر هوش های چندگانه آموزش داده شيييده اند نسييي ت به دانش آموزانی که به روش سييينتی آموزش دیده اند، به طور معناداری بیشتر است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.ارزيتا صالحين؛2.دکتر ناصر امينی؛3.دکتر علی پاکيزه؛ ۱۳۹۵، چگونه می توان بی انگيزگی دانش آموزان را در درس دين و زندگی سامان بخشيد؟، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8281-How-can-unmotivated-students-gave-lessons-organized-religion-and-life?

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.ارزيتا صالحين؛2.دکتر ناصر امينی؛3.دکتر علی پاکيزه؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل