مقایسه رشد اجتماعی ، عزت نفس در بین دانش آموزان دختر متوسطه شبانه روزی زرقان و روزانه ناحیه 4  آموزش و پرورش شیراز در سال تحصیلی 95-94

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف " مقایسه رشد اجتماعی و عزت نفس در بین دانش آموزان شبانه روزی روستایی و روزانه شهری " انجام گردیده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی پیمایشی می باشد جامعه آماری در این پژوهش حاضر مشتمل بر 260نفر از دانش آموزان پایه دوم و سوم هنرستان های ناحیه 4 شیراز و هنرستان شبانه روزی اندیشه زرقان می باشند. 130 دانش آموزان شبانه روزی هنرستان اندیشه شهرستان زرقان و 130 نفر دانش آموزان مدارس روزانه ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر شیراز بوده است که با استناد به جدول مورگان 200 نفر محاسبه گردیده است . شیوه نمونه گیری به شکل تصادفی طبقه ای انتخاب گردید .ابزار گردآوری داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد: عزت نفس کوپر اسمیت و رشد اجتماعی وایتزمن جمع آوری گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: بین رشد اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان شبانه روزی و شهری تفاوت وجود داشته است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.گلناز خواهان؛2.عبدالمحمد طاهری؛ ۱۳۹۵، مقایسه رشد اجتماعی ، عزت نفس در بین دانش آموزان دختر متوسطه شبانه روزی زرقان و روزانه ناحیه 4 آموزش و پرورش شیراز در سال تحصیلی 95-94، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8326-assess-and-compare-social-development-,-self-esteem-among-students-boarding-rural-and-urban-daily

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.گلناز خواهان؛2.عبدالمحمد طاهری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل