بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي با فرسودگي شغلي معلمان مقطع ابتدايي مدارس شهرستان ايذه

چکیده مقاله

نتایج حاصل از بررسی فرضيه های تحقيق نشان داد که بين تيپ های درونگرایی، برونگرایی قضاوت احساسی،قضاوت تفكری،باساختارگرایی و بی ساختارگرایی بامؤلفه های فرسودگی شغلی معلمان رابطه معنادار وجود دارد، اما بين تيپ های حسی و شمی بامؤلفه فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری یافت نشد ، F و t ≥2/ مشاهده شده در سطح 25 P نشان داد بين مؤلفه های فرسودگی شغلی معلمان باویژگی های دموگرافيكی )جنسيت،وضعيت تأهل،مدرك تحصيلی وسوابق کاری( تفاوت معنی داریافت نشد، بين تيپهای )درونگرایی ،برونگرایی،حسی وشمی( با سابقه خدمتی و وضعيت تأهل جنسيت و مدرك تحصيلی تفاوت معنادار است .براساس نتایج رگرسيون بهترین پيش بينی کننده فرسودگی شغلی تيپ درونگرایی می باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي با فرسودگي شغلي معلمان مقطع ابتدايي مدارس شهرستان ايذه، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8334-Study-of-relationship-between-personality-types-jop-burnout-of-primary-school-teachers-in-izeh

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل