بررسی تاثیر شاخصهای حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی های بانکهای بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

در دهههای اخیر به دنبال سقوط اقتصادی و بحرانهای مالی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، مفهوم حاکمیت شرکتی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. حاکمیت شرکتی با تاکید بر پاسخگویی به کلیه ذینفعان، عنصری کلیدی در کارایی و رشد اقتصادی و نیز تقویت اعتماد سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل میباشد. حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میگردد. توجه به این مفهوم در بانکها از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر روی نرخ بازده دارایی ها در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای بررسی پنج شاخصه ی حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، استقلال هیات مدیره و اندازه هیات مدیره در قالب پنج فرضیه با نرخ بازده دارایی ها مورد بررسی قرار می گیرند. تمامی نتایج بیانگر آن است که عوامل ذکر شده تاثیر مثبت و معنی داری بر روی نرخ بازده دارایی ها در بانکها دارند و می تواند باعث رشد شده و ثروت سهامداران را افزون نماید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدی دهقان نیستانکی؛حسین ایزدی؛فرشته علیدوستی؛ ۱۳۹۵، بررسی تاثیر شاخصهای حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی های بانکهای بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8533-The-effect-of-corporate-governance-index-rate-of-return-on-assets-of-banks-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدی دهقان نیستانکی؛حسین ایزدی؛فرشته علیدوستی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل