ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزشیابی دبیران از دیدگاه دانش آموزان در راستای تقویت کیفیت آموزش معلمان

چکیده مقاله

از آنجائیکه توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر کشوری ریشه در توسعه سرمایه انسانی و مخصوصاً آموزش و پرورش آن کشور دارد و تحقق این توسعه از طریق تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق می تواند بیشترین بهره وری را برای کشور به ارمغان بیاورد و در درون نظام آموزش و پرورش کارگزار اصلی و روح نظام آموزشی معلمان آن می باشد که پیوسته باید تلاش نمود که بتوان آنها را با انگیزه، علاقمند و به روز نگه داشت تا که بهترین خدمت را به جامعه و دانش آموزان هدیه نمایند. یکی از راههای صلاح روش ها و فعالیت های آموزشی، تربیتی معلمان و بروز توانمندی ها و شایستگی، ارزشیابی از عملکرد آنان توسط دانش آموزان  می باشد که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته و در این تحقیق هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ ارزیابی عملکرد دبیران از نظر دانش آموزان می باشد که ضمن بررسی منابع و ابزار و شاخص های مورد نیاز، پرسشنامه ای با 55 گویه تهیه و روایی محتوا و صوری آن از دیدگاه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش، مدیران، مشاوران، معاونان، دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته و سپس جهت بررسی پایائی، پرسشنامه توسط 041 دانش آموز از 4 دبیرستان دورۀ دوم که بصورت تصادفی انتخاب شدند تکمیل و سپس همبستگی و همسانی درونی سؤالات با استفاده از آلفای کرانباخ و همبستگی اسپیرمن بعمل آمد و محاسبات از طریق آلفای کرانباخ نشان داد که پایائی 1 بوده و همبستگی معناداری بین کل سؤالات با سؤالات مربوط به سه شاخص علمی – آموزشی و انگیزشی – / پرسشنامه برابر با 01 مشاوره ای و مدیریتی – انضباطی وجود داشت بعمل آمد و اکنون پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد دبیران از دیدگاه دانش آموزان در این مقاله ارائه شده است و پیشنهادات اجرائی آن نیز جهت چگونگی استفاده توسط مدارس در متن مقاله آمده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزشیابی دبیران از دیدگاه دانش آموزان در راستای تقویت کیفیت آموزش معلمان، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10424-Construct-and-validate-a-questionnaire-evaluating-teachers

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل