رابطه انگيزش شغلي و حمايت سازماني ادراك شده با سلامت روان كاركنان زن و مرد شركت توزيع برق شهر اهواز

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و حمایت سازمانی ادراك شده با سلامت روان کارکنان زن و مرد شرکت توزیع برق شهر اهواز بود. نمونه آماری شامل 842 نفر از کارکنان زن و مرد شرکت توزیع برق شهر اهواز بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام 5791 (، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراك شده آیزنبرگر و همکاران ) 5721 ( و پرسشنامه نشانه های ( اختلالات روانی SCL-25 بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی ساده نشان داد که بین انگیزش شغلی و سلامت روان کارکنان رابطه معنی داری وجود داشت و هم چنین بین حمایت سازمانی ادراك شده و سلامت روان کارکنان رابطه معنی داری بود. نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان داد که متغیر حمایت سازمانی ادراك شده بهترین پیش بینی کننده سلامت روان کارکنان بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فرزاد بهزادی؛فريبا كلانتری؛ ۱۳۹۵، رابطه انگيزش شغلي و حمايت سازماني ادراك شده با سلامت روان كاركنان زن و مرد شركت توزيع برق شهر اهواز، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10428-Relationship-between-job-motivation-and-perceived-organizational-support

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فرزاد بهزادی؛فريبا كلانتری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل