بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است. با استفاده از متغیر های مشارکت کارکنان سازمان ، هویت سازمانی کارکنان، حمایت مدیریت از کارکنان و وضوح اهداف سازمانی کارکنان به عنوان متغیرهای مستقل و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته ، مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر اجرا، همبستگی می باشد که در این تحقیق 220 نفر از مدیران و معاونین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از رگرسیون چند متغیره گام به گام و از نرم افزار spss انجام شده است و نتایج پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی و تمامی ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی موثر می باشد و رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به تایید رسیده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دانیال حقوقی؛سید احمد حسینی گل افشان؛ ۱۳۹۴، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10757-Investigating-the-Relationship-between-Organizational-Culture-and-Organizational-Citizenship-Behavior-in-the-Islamic-Republic-of-Iran-Shipping-Company

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دانیال حقوقی؛سید احمد حسینی گل افشان؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل