رهبري نرم؛ رويكردي نو به رهبري

چکیده مقاله

در عصر حاضر روند تغييرات و تنوع ابزار مورد استفاده در جريان زندگي، هر روز بيشتر ميشود. سرعت تغييرات و دگرگونيبه حدي است كه هيچ يک از افراد بشر حتي در يک قرن گذشته پيش بيني چنين تغييراتي را نميكرد. رقابت جهاني و تجارترو به رشد در شرق و غرب، در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، فضايي به شدت ناپايدار براي تمامي كسب و كارهاايجاد كرده است. جهت مقابله با اين محيط نامطمئن و تغييرات مستمر، نياز به افرادي در نقش رهبر به شدت احساس مي
شود. محققان، كارشناسان، مربيان، نويسندگان، مشاوران و حتي پزشكان در حوزه رهبري براي سبکهاي خاص و انواع رهبريداراي موضع خودشان هستند. در نتيجه انواع گوناگوني از سبکهاي رهبري وجود دارد كه گوياي اين مطلب است كه حوزهرهبري همچنان در حال غنيسازي است. بر همين اساس و مبتني بر ويژگيهاي 9 گانه رهبري مدرن، يكي از مفاهيم نوينشكل ميگيرد. » رهبري نرم « رهبري با عنوان

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سارا رحمتی کرهرودي؛زينب السادات مصطفوي؛ ۱۳۹۴، رهبري نرم؛ رويكردي نو به رهبري، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11016-Soft-leadership;-a-new-leadership-approach

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سارا رحمتی کرهرودي؛زينب السادات مصطفوي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل