بررسی تاثیر آگاهی از برند بر وفاداری مصرفکنندگان  (مطالعه مورد: کارخانه شیر پگاه کرمان)

چکیده مقاله

امروزه در بازارهای جهانی، برندهای تجاری قوی حرف اول را میزنند؛ شاید به این دلیل که برندهای تجاری یك ابزار رابطه ای مهم، برای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکتها هستند.  یکی از مشهورترین و مهمترین مفاهیم بازاریابی که امروزه به طور گستردهای توسط محققان و صاحبنظران بازاریابی مورد بحث قرار می گیرد، مبحث "آگاهی از برند" است . از دلایل مهم این شهرت، نقش استراتژیك و مهم ارزش ویژه برند در تصمیمات مدیریتی و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها و مشتریان آنها می باشد.  بر این اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی  تاثیر آگاهی از برند بر وفاداری مصرف کنندگان صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خریداران شیر پگاه از فروشگاه های زنجیره ای سپه، رفاه و معلم شهرکرمان  نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده 483بوده که با استفاده از دستوره های آماری تعداد از پرسشنامه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و  معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین آگاهی از برند و وفاداری مصرف کنندگان نسبت به آن برند رابطه معنیداری وجود دارد  به نحوی که آگاهی از برند به عنوان شناخت و یادآوری برند تعریف شده، بر تکرار خرید و همجنین وفاداری مصرفکنندگان تاثیر معنیداری دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدی ابراهیمی نژاد ؛ سینا زینلی (نویسنده مسئول)؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر آگاهی از برند بر وفاداری مصرفکنندگان (مطالعه مورد: کارخانه شیر پگاه کرمان)، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13258-The-Effect-of-Brand-Awareness-on-Consumer-Loyalty-(Case-Study:-Pegah-Milk-Factory,-Kerman)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدی ابراهیمی نژاد ؛ سینا زینلی (نویسنده مسئول)؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل