بررسی تاثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در هتل های منتخب شهر مشهد

چکیده مقاله

شکل های جدیدی از اصلاح های ساختاری و رقابتی و روندهای تبادلی، باعث پدیداری پارادایم ارتباطی، برای ایجاد
روابط درازمدت، بین خریداران و تهیه کنندگان شده است، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ، به سازمان ها با هدف تعامل با
خریدارانشان کمک می کند این امر نه تنها باعث بهبود کیفیت بلکه باعث تسریع در پاسخ نیازهای خریداران می شود. هدف
از انجام این پژوهش بررسی تاثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری است. این پژوهش
کاربردی و از روش توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری 077 نفر و حجم نمونه شامل 822 نفر از مدیران میانی و ارشد
هتلهای سه ستاره، چهارستاره و پنج ستاره شهر مشهد است که داده های موردنظر از طریق پرسشنامه گردآوری شده است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آموس استفاده شده است. براساس یافتهها، در هتلها، تاثیر زیر ساخت های فناوری اطلاعات بر
موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبتی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری دارد و هم چنین باورهای ارزشی و
مدیریت دانش به عنوان نقش میانجی تاثیر مثبتی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

ساناز شکیبائی؛سید مهدی الوانی؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در هتل های منتخب شهر مشهد، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت - اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1896-The-impact-of-IT-infrastructure-on-the-success-of-customer-relationship-management-in-selected-hotels-in-Mashhad

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(ساناز شکیبائی؛سید مهدی الوانی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل