بررسي اثربخشي  دو روش آموزش به شيوه ي بازي و سنتي بر پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان  پسر سال سوم ابتدايي

چکیده مقاله

نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل داد هها نشان داد كه بين ميانگين هاي انگيزه وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان آموزش ديده با روش بازي و دانش آ موزان آموزش ديده با روش سنتي، از نظرآماري تفاوت معنا دار وجود دارد؛ بدين صورت كه ميزان انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه به روشتدريس بازي آموزش ديده بودند نسبت به دانش آموزاني كه به روش تدريس سنتي آموزش ديده بودند، بيشتر بود.بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه آموزش به شيو ه ي بازي نقش پررنگ و با اهميتي در افزايش انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.علي اكبر احمدي سياه بومي؛2.دكتر كيوان صالحي؛ ۱۳۹۴، بررسي اثربخشي دو روش آموزش به شيوه ي بازي و سنتي بر پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان پسر سال سوم ابتدايي، کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/401-Evaluate-the-effectiveness-of-teaching-methods-to-the-traditional-style-of-play-and-on-math-achievement-of-male-students-in-the-third-year-of-primary

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.علي اكبر احمدي سياه بومي؛2.دكتر كيوان صالحي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل